Piktogramy według nowych przepisów

Więcej na temat nowych oznakowań kart charakterystyki: http://cash-fruit.ru/karty-charakterystyki-2015/